Dennenhof

•Voederen alleen met max 1 l afgezifte maden of casters + 2 potjes maïs van 350 gr. + de hoeveelheid droge korrel die aangeboden is door de club. Korrel zal aangeboden worden in een genummerde doos die na de wedstrijd terug binnen gebracht moet worden.

•Maden uitsluitend ter plaatse brengen met de hand, katapult of buis.

•Dit moet allemaal bij aanvang van de wedstrijd ter plaatse zijn.

•Aan de haak is alles toegelaten: korrel, maïs, casters en alle levend aas. Bij gebruik van andere producten = uitsluiting.

•Een in een andere lijn verwarde vis telt niet mee, gepikkelde vis wel.

•Wanneer juist voor het eindsignaal nog een vis vast geslagen wordt moet deze na 10 min op het droge zijn telt anders niet mee.

•Elke visser dient op zijn eigen plaats te blijven bij het drillen.

•Bovenop vissen en elke aanleiding tot bovenop vissen is verboden.

•Met een rek vissen is verboden. Als er een vis gevangen is, eerst onthaken, inwerpen en dan pas voederen.

•Men mag rechts in de kant vissen tot max de helft van de volgende visser, met een max van 6m, behalve in de hoeken daar mag men schuin naar de hoek vissen, max 6m.

•Vis verplicht onthaken in een emmer.

•Bij controle worden overtredingen onmiddellijk bestraft met uitsluiting.

•Alle tevelen (maden, maïs, casters of korrel) zullen door de club in beslag genomen worden.

•Niet afgehaalde prijzen blijven eigendom van de club

•De bom + bons worden persoonlijk afgehaald, zoniet gaan ze naar de volgende

•Snoek - snoekbaars onmiddellijk terugzetten, zonder bijkomend gewicht, steur (1kg) + goudvis (2kg) onmiddellijk terug zetten met de schepzak.

•Na het pauzesignaal moet elke visser de vijver verlaten. Hij mag zijn plaats terug innemen 15 min voor het begin van de 2é reeks.

•Roofvis mag enkel door leden van de club meegenomen worden.

•Het is verplicht 2 leefnetten (koppel 3 netten) en een emmer van de club te gebruiken, er wordt 20kg per net gewogen, tussen 20 en 25kg = 20kg, boven 25kg = 0 voor dat leefnet, netten dienen zich in het water te bevinden voor en tot het einde van de wedstrijd. pinnen voor de leefnetten zelf meebrengen.

•Lengte van de stok: max 9,5 , lijnlengte 6 m tussen de haak en spriet bij gestrekte lijn.

•Indien men verder dan 5m vist minimum pen van 0,75 (2x20+16 van lood), minder dan 5m pen van minimum 0,50 (2x18+16 van lood), in beide gevallen lood max. 50cm van de haak.

•Iedere visser houdt zijn visplaats proper, voor, tijdens en zeker na de wedstrijd.

•Inschrijvingen tot 45 min voor aanvang wedstrijd, niet betaalde reservaties zijn niet bindend en geven geen enkele garantie tot deelnemen.

•Bij aanvang van de wedstrijd moet de lijn uit het water zijn, elke visser haalt zijn eigen leefnet uit het water. De vis wordt niet gewogen bij verzuim of weigering.

•De inrichters en uitbaters zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen. Zij komen ook niet tussenbeide in geschillen tussen vissers onderling.

•Iedere vissers dient kennis te nemen van dit reglement, niet naleven = uitsluiting.

 

Dennenhof

Grootlosesteenweg 50, Baal Website

Inlichtingen vijver: 015/25 29 48