Rietvoorn

Mechelbaan 75B, Begijnendijk Website Facebook

Gillis Marc: 0477/79 28 39 Van der Mieren Danny: 0496/81 37 93 Van Rompaey Geert: 0497/11 67 70

•Iedere hengelaar is verplicht kennis te nemen van dit reglement en het na te leven.

•Ieder die aan de wedstrijd wil deelnemen moet minstens 45 min. voor de wedstrijd ingeschreven zijn.

•Voeder: max. 1,5l afgezeefde witte maden en 8 potjes maïs (wit of geel) van max. 340 gr en de beschikbare korrel van de club (max. doos van € 0,5)Er worden geen maden en maïs bijgehaald tijdens het vissen. Alles moet voor de wedstrijd aan de vijver zijn. Casters zijn verboden

•Aas: levend aas en maïs. Deegwaren, korrel, plastieken maïs en ander plastiek aas zijn verboden.

•Pen moet minimum steeds 0.5gr wegen en bovenop vissen of poging tot is verboden tijdens alle inter- en clubwedstrijden.

•Tijdens alle vrije wedstrijden mag er wel bovenop gevist worden.

•Met schuiflood vissen is verboden.

•Lengte van de hengel: max. 9,5 meter.

•Lengte van het slageinde: (van haak tot spriet) 6 meter. Maar men mag niet over het half van de vijver vissen en ook de buren niet hinderen.

•Er mag met geen rek gevist worden.

•Op de kop is het verboden naar de pomp te vissen, wel richting kantine/wc.

•Ieder mag recht voor zich vissen en rechts naast zich., zit men in een hoek mag men naar de hoek vissen. Indien er iemand de wedstrijd staakt wordt er niet op deze plaats gevist.

•Leefnetten: 2 nylon leefnetten van minstens 1,80 m is verplicht. Leefnetten mogen niet uitgehaald worden voor het eind van de wedstrijd, uitgezonderd bij wegen tijdens de pauze. Elke visser haalt zijn eigen leefnet uit het water voor de wegers.

•Karper en brasem mogen niet bij elkaar gezet worden.

•Er wordt met één vaste hengel en één haak per lijn gevist en de reservelijnen zijn uit het water.

•Bij het vroegtijdig beëindigen van de wedstrijd worden maïs en maden niet in de vijver geworpen.

•Een gepikkelde vis telt wel, maar een vis gevangen in een ronddrijvende lijn telt niet.

•De vis moet met zorg behandeld worden, geen doek gebruiken of vingers in de kieuwen steken. De vis wordt op een zorgvuldige manier in het net gezet, hij wordt niet op zijn staart in het leefnet geworpen. Emmer voor het onthaken is verplicht. Enkel voor brasem.

•Een vis gevangen voor het eindsignaal mag binnen gehaald worden tot 10 min. na de wedstrijd. want dan moet iedereen van de vijver verwijdert zijn tot 15 min. voor de volgende reeks.

•Afval: iedere visser moet zijn visplaats proper achter laten..

•Wedstrijdprijzen: de 1/2 van de deelnemers heeft prijs.

•Maximum 20 kg per leefnet, tussen 20 kg en 23 kg blijft het 20 kg en boven 23 kg is het 0 kg.

•Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of daden van de leden.

•Het is ten strengste verboden vis uit de vijver van vissersclub VZW. De Rietvoorn mee te nemen.

•Klachten worden onmiddellijk gemeld aan het bestuur en niet na de wedstrijd, deze worden dan niet meer aanvaard.

•Enkele malen per jaar zal er een controle plaats vinden door het bestuur, maar dan zal elke visser gecontroleerd worden.

•Punten die niet in het reglement voorzien zijn worden door het bestuur bekrachtigd.

 

Rietvoorn