De Brasem

Merestraat 7A, Baal                                                                  Website

Reymenants Hans: 0495/53 52 83

•Iedere deelnemer dient dit reglement te kennen en strikt na te leven.

•Klachten moeten onmiddellijk bij het vaststellen ervan meegedeeld worden en niet na de wedstrijd.

•Er wordt gevist met 1 vaste hengel en 1 haak per lijn.

•De max. lengte van de hengel mag max. 9,50 m zijn met een draadlengte van 6.50 m. Bij een hengel van 10 meter mag de draadlengte maar 6.00 m zijn

•Er mag ondiep gevist worden.

•Voederen: max. 1,5 l maden per visser (3 l per koppel).

-per visser kan er ook een zakje korrels gekocht worden (prijs = 1€)

-maïs onbeperkt

-Casters, rubiver, kunstaas en kunstmaïs verboden

-Aan de haak: levend aas, maïs en korrel van de club.

•Opgelet: er mag alleen met de korrels te bekomen in de kantine aan de vijver gevist worden!! Bij gebruik van andere korrel of bij andere oneerlijke praktijken, volgt er een onmiddellijke uitsluiting. Korrel wordt gebruikt tot het triovissen, daarna geen korrel meer gebruiken.     

•Visverdeling: karper en brasem in een apart leefnet. Max. 25 kg per leefnet

•Brasem onthaken in emmer met water.

•Vis gevangen aan een ronddrijvende lijn telt niet mee.

•Een vis die loskomt tijdens het scheppen en nog kan geschept worden telt mee.

•Een vis die gehaakt wordt op het eindsignaal mag nog in het leefnet gezet worden.

•Gevangen vis met zorg behandelen, niet vast nemen met een doek. Gelieve de vingers niet in de kieuwen van de vis te stoppen. Een vis die de haak te diep binnen heeft niet met een uitsteker te lijf gaan maar knip je draad over.

•Dode vis telt niet.

•Iedere visser dient recht voor zich uit te vissen. In de hoeken mag men schuin naar de hoek vissen

•Tegen de platen vissen is enkel toegestaan langs rechts maar niet over de helft.   In de hoeken mag dit langs links en rechts.  In het smal en aan het boompje (lange kant) enkel langs rechts toegestaan.  Dit is van toepassing vanaf 13 koppels.

•Het inschrijvingsgeld per visser bedraagt € 2,50, dus €5,00 per koppel + € 1,00 per koppel voor de bom.

•Er worden geen bekers uitgereikt, het winnende koppel krijgt € 10,00 bovenop de geldprijs. Bij aanwezigheid van 3 veteranenkoppels, krijgt het veteranenkoppel met het hoogste gewicht € 5,00 bovenop de geldprijs. Geldprijzen en bom worden bij afwezigheid tijdens de uitslag bijgehouden en achteraf aan de rechthebbenden gegeven.

•Iedere visser dient bij het wegen zijn eigen leefnetten uit het water te halen.

•Bij gelijk gewicht komt de laagste nummer eerst.

•Iedere visser moet zijn afval in de voorziene vuilbakken doen. Geen resten van aas in de vuilbakken deponeren, dit kan achter de draad of in de vijver

•Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen, diefstal of beschadiging van vismateriaal.


De Brasem