Goudvis


Dit reglement is van toepassing op de wedstrijden die gevist worden bij hengelclub "DE GOUDVIS" en wordt verondersteld gekend te zijn door iedere deelnemende visser. Het vervangt alle voorgaande.

 

•Wedstrijdduur :  de wedstrijden worden gevist in 2 reeksen :      13.30 uur - 15.30 uur      16.30 uur - 18.30 uur In het begin van het seizoen en tijdens de winterperiode kunnen andere uren van toepassing zijn .Zie hiervoor de kalender..

•Inschrijving : Men dient ingeschreven te zijn 1 uur vóór het begin van de wedstrijd.  Het is toegelaten zich te laten inschrijven door een derde of dit telefonisch te doen (016/561797).

•Signalen :   1e signaal : begin van de reeks     2e signaal : 5 min. vóór het einde van de reeks     3e signaal : einde van de reeks  Tijdens de pause dient men zijn plaats te verlaten.

•Een vis die gehaakt is bij het eindsignaal mag gevangen worden.  Hiervoor heeft men nog 10 minuten tijd.

•Aas : men mag enkel gebruik maken van levend aas en mais.

•Voeder :  maximum 1 liter maden (aanpassing mogelijk) + 4 potjes (ong.300 gr.) mais + korrel verstrekt door de club. Eventuele overschot van de korrel dient bij het einde van de wedstrijd in de vijver te worden gegooid. Het voorziene aas en voeder dient vóór het begin van de wedstrijd op de visplaats te zijn.

•De maximum hengellengte bedraagt 9,5 meter. De maximum lijnlengte - van haak tot topeinde - bedraagt 6 meter Het is niet toegelaten gebruik te maken van een topelastiek.

•Het is verboden “bovenop”  te vissen. Er dient tegen of op de bodem te worden gevist. Het minimum loodgewicht bedraagt 3 x 18, minimum drijfvermogen dobber : 0,75 gr. De maximum afstand tussen het bovenste loodje en de haak : 40 cm. Zie affiche in de kantine.

•De deelnemers dienen plaats te nemen op de plaats waar het nummer werd gestoken.

•Bij de weging dienen de deelnemers ervoor te zorgen dat de wegers niet worden gehinderd en de leefnetten gemakkelijk bereikbaar zijn.

•Het klassement wordt gemaakt volgens het gewicht. Een deelnemer zonder vis krijgt als plaats het aantal deelnemers + 1. Per reeks wedstrijden wordt er geklasseerd aan de hand van de behaalde plaatsen. Bij ex-aequo's telt de beste uitslag van de reeks

•De wedstrijd kan door weersomstandigheden (vb. onweer) worden stilgelegd of uitgesteld.

•Eventuele wijzigingen aan dit reglement worden bekendgemaakt bij de inschrijving of via affiche.

•Inbreuken worden bestraft met uitsluiting van de wedstrijd. Bij betwistbare gevallen zal het bestuur uitspraak doen.

GOUDVIS