Rietvoorn

Mechelbaan 75B, Begijnendijk                                                 Website        Facebook

Van der Mieren Danny: 0496/81 37 93  Van Rompaey Geert: 0497/11 67 70

•Iedere hengelaar is verplicht kennis te nemen van dit reglement en het na te leven.

•Ieder die aan de wedstrijd wil deelnemen moet minstens 1 uur voor de wedstrijd ingeschreven zijn.

•Voeder: max. 1,5l afgezeefde witte maden en 8 potjes maïs (wit of geel) van max. 340 gr en de beschikbare korrel van de club (van mei tot oktober kan er een doos bijgekocht worden maar alleen de korrel aangekocht de da van de wedstrijd mag aan de put zijn). Er worden geen maden en maïs bijgehaald tijdens het vissen. Alles moet voor de wedstrijd aan de vijver zijn. Casters zijn verboden

•Aas: levend aas en maïs. Deegwaren, plastieken maïs en ander plastiek aas zijn verboden.

•Het gewicht van de pen is vrij (pluimpje is verboden) maar bovenop vissen of poging tot is verboden op alle interclubs en clubwedstrijden. Lood mag maximum 35cm van de haak verwijderd zijn. Met schuiflood vissen is eveneens verboden. Tijdens alle vrije wedstrijden mag er wel bovenop gevist worden maar plopperen is verboden.

•Lengte van de hengel mag max 10m lang zijn. Lengte van het slageinde (van haak tot spriet) mag max 6m bedragen, maar men mag niet over het half van de vijver vissen en de buren niet hinderen. Er mag steeds met rek gevist worden maar tracht elkaar niet te hinderen.

•Op de kop is het verboden naar de pomp te vissen, wel rechtdoor richting kantine/wc.

•Iedereen mag recht voor zich vissen en rechts naast zich tot max aan de helft vn de visser naast U. Als men in de hoek zit mag men naar de hoek vissen.

•Leefnetten en schepzak moeten gedompeld (ontspet) worden in een voorzien vat. Elke visser haalt zijn eigen leefnet uit het water voor de wegers.

•Men kan mas 20kg krijgen voor een net karpers. alle andere soorten vissenmoeten bij elkaar in een apart net gezet worden.

•Er mag maar met één vaste hengel en één haak per lijn gevist worden en de reserve lijnen zijn uit het water.

•Bij het vroegtijdig verlaten van de wedstrijd mag het overgebleven voeder niet in de vijver gegooid worden en mag er niet op deze plaats gevist worden door een andere persoon.

•Een gepikkelde vis telt wel, maar een vis gevangen in een ronddrijvende lijn telt niet.

•De gevangen vis moet met zorg behandelt worden, geen doek gebruken of vingers in de kieuwen steken. De vis wordt op een zorgvuldige manier in het leefnet gezet en mag nooit met de staart in het leefnet geworpen worden. Emmer met voldoende water en zout voor het onthaken is verplicht voor alle vissen.

•Een vis gevangen voor het eindsignaal mag binnen gehaald worden tot 10 min. na de wedstrijd. want dan moet iedereen van de vijver verwijdert zijn tot 15 min. voor de volgende reeks.

•Afval: iedere visser moet zijn visplaats proper achter laten..

•Wedstrijdprijzen: de helft van de deelnemers heeft prijs.

•Vanaf 20 visplaatsen aan de vijver zal er standaard een nummer aan de wc gezet worden en een nummer in het midden van de korte kant. 

•Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of daden van de leden.       

•Het is ten strengste verboden vis uit de vijver van vissersclub VZW. De Rietvoorn mee te nemen.

•Klachten worden onmiddellijk gemeld aan het bestuur en niet na de wedstrijd, deze worden dan niet meer aanvaard.

•Enkele malen per jaar zal er een controle plaats vinden door het bestuur, maar dan zal elke visser gecontroleerd worden.

•Punten die niet in het reglement voorzien zijn worden door het bestuur bekrachtigd.


Rietvoorn