Sportvissers

Lakstraat, Veerle                                                               Facebook                                                               

•Inschrijving: Start uur tenzij anders vermeld: 1 uur voor de wedstrijd.

•Inleg 3.50 €

•Fluitsignalen :  1é stokken uit het water 2é vissen en voederen  3é nog 5 min  4é eindereeks of wedstrijd

•Voederen: Alleen afgezeefde witte maden + gele of witte maïs en korrel. De 2 reeksen mag men onder de wedstrijd bijvoeren met 1 l maden, 1 l maïs en 400g korrel. (alleen korrel van bij ons).

•Aan de haak: Levend aas en witte / gele maïs. Geen gekleurde maden, deegwaren, twisters en kunstaas

•Vis aan de haak mag nog gevangen worden tot 10 min. na het laatste signaal

•Gepikkelde vis telt. Een vis aan een andere lijn telt niet.

•Vis doorgeven aan anderen is verboden. Er mag ook niet half water gevist worden (boven vissen). Max. afstand tussen al het lood en haak is 0.5 m. .Alle systemen om boven te vissen zijn niet toegestaan. Er mag niet met het korreltje gevist worden.

•Max. hengellengte: Einde van de stok tot aan de haak is 14.5 m lang of 5 m lijn. De stok mag max. 9.5 m zijn. Het vissen met rek of elastiek is verboden. Min. gewicht dobber 0.30 g ( lood type 0.20 ). Vissen met schuiflood verboden.

•Punten 1 punt per gram, weging ter plaatse. 20 kg per net, karper en brasem apart. Overgewicht telt niet mee. Steur 4kg onmiddellijk terug te zetten.

•Prijzen: Volledige inleg terug, één derde der vissers heeft prijs

•Klachten: Iedere visser neemt zijn eigen afval mee. Bij controle is men verplicht de viskas en alle dozen te openen. Gelieve zorg te dragen voor de gevangen vis. Moeten ingediend worden voor het opmaken van de uitslag. Deze zullen met de nodige zorg behandeld worden.

•Onder de wedstrijd mag er niets meer naar de vijver meegenomen worden of geholpen worden ( ook niet door derden)

•Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen !!!


Sportvissers