Ter Elzen

Elzenstraat, Averbode                                                                 


•Iedere deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van onderhavig wedstrijdreglement en dit volgens de regels van de fairplay na te leven. Overtreding heeft tot gevolg dat hij onmiddelijk moet pakken en zijn plaats verlaten, zonder resten aas of voer in de vijver te werpen. Er zal ook geen weging plaats vinden.!!

•Inschrijven gebeurd aan de vijver tot 1 uur voor aanvang. Indien 1 uur voor aanvang niet aanwezig of verwittigd, wordt er geen plaatsnummer getrokken !!. De inleg bedraagt 3.50 € per visser, bom inbegrepen. De bezoekende club betaald 3.00 € per visser. Bij trio, marathon en dagwedstrijd is de inleg hoger, 1/3 van de vissers heeft prijs. Er wordt een dagprijs voorzien voor de eerste dame, veteraan, junior en senior, indien er per categorie 3 vissers zijn, behalve bij koppelwedstrijden, trio ...

•Er wordt 2 x 2 u gevist met 1 uur pauze. Aanvang 13.30 u tenzij anders vermeld.

•1é signaal: 5min. voor aanvang  -- 2é signaal: vissen en voederen  -- 3é signaal: 5 min. voor einde reeks  --  4é signaal: einde reeks.

•1 liter afgezeefde losse witte maden en max. 6 potten (+/- 280gr.) gele maïs en geweekte tarwe samen tenzij anders vermeld. Tijdens het vissen mag er steeds bijgevoerd worden. Vanaf het moment dat men op zijn plaats is, mag men enkel in het bezit zijn van de max. toegelaten hoeveelheid en soorten voer en aas. Tijdens de pauze wordt er niets meer verkocht.

•Haakaas: Witte maden, pieren, gele maïs, tarwe en vers de vase.

•Hengellengte: max 10 m + max 5m lijn tussen haak en top. Totaal max 14,5m. Dobber min 0,4 gr

•Gebruik een voldoende groot nylon leefnet (min 2m, liefst 2,5m) en onthaak de vis in een emmer met water (karper hoeft niet). Brasem en karper worden apart gezet. Max 20kg per net. Indien de weger afslaat (meer dan 23kg) = 0kg; tss 20 en 23kg wordt in mindering gebracht naar 20kg!! Er mag een vis overgezet worden van het ene in het andere net.

•Leefnetten zo laag mogelijk tegen het water. Haak te diep: draad afknippen. Vis vastnemen met natte handen. Vis moet met de kop vooruit in het net zetten.

•Leefnetten moeten, indien het bestuur het nodig acht, eerst ontsmet worden voor deze in de vijver worden gegooid.

•Gepikkelde vis telt, maar moet aan eigen haak hangen, niet aan een gebroken lijn.

•Aangeslagen vis moet na eindsignaal binnen de 5 min. gevangen zijn.

•Het landen van de vis gebeurt voor de visbak, niet ernaast of erachter.

•Iedere visser ( of zijn vervanger ) dient bij het wegen zijn eigen netten boven te halen. De visser bij wie gewogen wordt kan zijn gewicht na kijken. Indien de visser niet aanwezig is bij het wegen, gaat hij akkoord met het gewogen gewicht.

•Men moet binnen de 10 min na het eindsignaal van de eerste reeks zijn plaats verlaten en men mag zich ten vroegste 15 min voor aanvang van de 2de reeks terug naar zijn plaats begeven.

•Enkel de vissers, die in een hoek zitten,  mogen naar de hoek toe vissen. De anderen recht vooruit, tenzij het bestuur schuin vissen ( maximun tot de helft van de tussenafstand en maximum 4 meter van de kant) toelaat ( afhankelijk van het aantal vissers / koppels)

•Elke vorm van of poging tot ondiep vissen en het zogenaamde "eskimovissen" zijn verboden. De Afstand tussen haak en onderste lood (=0.355 gr) (2x18) mag max. 40 cm zijn, tussen haak en bovenste loodje max. 50 cm.

•Iedere visser dient zijn visplaats proper te houden. Alle afval dient te worden meegenomen. Sancties zijn steeds mogelijk! Laat geen lege drankflesjes op uw plaats achter!

•Het is verboden tijdens de wedstrijdduur in de vijver te springen of te zwemmen.

•Er wordt geen gehoor gegeven aan klachten die na de wedstrijd binnen komen.

•Controle is mogelijk gedurende gans de wedstrijd .

•Het bestuur kan, indien nodig, wijzigingen aanbrengen aan het wedstrijdreglement. Gevallen niet voorzien in het reglement zullen door het bestuur zo vlug mogelijk behandeld en geregeld worden.

•Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen!!


Ter Elzen