Vrolijke vissers

Polderstraat 47, Westerlo                                                          Website        Facebook


•Iedere deelnemer aan de wedstrijd is verplicht kennis te nemen van dit reglement en het strikt na te leven.

•Er wordt ingeschreven tot 1h voor aanvang van de wedstrijd, met melding of men junior, dame of veteraan is. Bij 2kamp 1h 15.

•Veteraan is men vanaf 60 jaar en junior tot en met 16 jaar. Bij koppelvissen moet men met 2 zijn. (niet enkel)

•Bij elke thuiswedstrijd wordt er enkel gevoederd met korrel van de club in droge toestand max 1 zakje. Maximum 1 1/2 liter losse witte maden of casters , en 2 potjes mais van 300 gr. Aan de haak is alles toegelaten behalve: alle soorten van voeder (boilies) deegwaren, patat, gekleurde maden, pellets zijn verboden aan de haak. Iedereen is verplicht om het maximum toegelaten voeder vanaf het begin van de wedstrijd op zijn plaats te hebben. Bij overtreding volgt er onmiddelijke schorsing.

•De lengte van de hengelstok bedraagt maximum 9.5 meter, de afstand tussen hengeltop en haak is beperkt tot 5 meter.

•Rek aan de hengelstok is toegelaten, de katapult is toegelaten. Reservelijnen moeten uit het water liggen. Voederpotje verboden.

•Er wordt recht voor zich gevist, men mag naar de kant (tegen de platen) vissen doch dit moet naar rechts gebeuren. In de hoeken mag men naar de hoek vissen.

•Gehaakte vis die loskomt OF vis gevangen aan stukgetrokken andere lijn telt NIET.

•De vis moet bij het affluiten uit het water zijn (op de oever) De vis onthaken in emmer en met de kop eerst in leefnet zetten.

•Er wordt begonnen met 2 leefnetten en de vis wordt om en om gezet. Het leefnet mag onder geen enkel moment uit het water genomen worden enkel door de weegploeg. Er mag geen vis overgezet worden van het ene naar het andere net; Reservenetten zijn ter beschikking aan het lokaal. Vis zelf aanieden.

•Het maximum gewicht per net is 20 KG boven de 20kg is 20kg.

•Vanaf men zijn plaatsnummer heeft mag men zich naar de vijver begeven. 10 minuten na affluiten eerste reeks moet iedereen van de vijver verwijderd zijn. 15 minuten voor aanvang 2é reeks mag men terug naar de vijver.

•Wedstrijdsignalen : 1é fluitsignaal 5min leefnetten ingooien ,2é fluitsignaal vissen en voederen ,3é fluitsignaal nog 5 min. 4é fluitsignaal einde van de reeks.

•Vissers die betrapt worden op het plegen van bedrog worden onmiddellijk geschorst voor de wedstrijd,leden van de club worden desnoods geschrapt uit de ledenlijst en hebben geen verhaal.

•Controle is altijd mogelijk en misdrijven worden onmiddellijk gemeld aan het bestuur zodat deze kan ingrijpen en een gepaste maatregel conform het reglement kan nemen.

•Het bestuur wenst u een aangename visvangst. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallenVrolijke vissers