Reglement hengelcub varenvissers

Dit reglement is van toepassing op het vissen buiten de wedstrijden. Tijdens wedstrijden zie wedstrijdreglement.


•Op de dagen dat er wedstrijd is gepland mag er niet vrij gevist worden.

•Er mag gevist worden van zonsopgang tot zonsondergang.

•Het is verboden te zwemmen in de vijvers.

•Het lidgeld moet betaald zijn voor men gaat vissen.

•Er mag met 1 hengel gevist worden per visser.

•Verboden te vissen met gevlochten draad (dyneema)

•Het is verboden niet leden met uw hengel te laten vissen.

•De visser moet bij het verlaten van de vijver de hengel uit het water nemen.

•Het is toegestaan dat leden zijn kinderen, kleinkinderen of partner laat meevissen.

•Deze moeten op dezelfde plaats vissen.

•Kinderen jonger dan 14 jaar mogen enkel vissen in het bijzijn van ouders of verantwoordelijke.

•Het is niet toegelaten vis mee te nemen behalve kleine voorn voor aasvisjes.

•Het is verboden een leefnet te gebruiken.

•Brasem verplicht te onthaken in emmer.

•Het is verboden ijs te breken.

•Het is verboden afval op de visplaats achter te laten.

•Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

•Gevallen in het reglement niet voorzien zullen door het bestuur beslecht worden

•Wees sportief en behandel de vis met zachtheid zodat hij steeds een goede kans op overleven heeft.


Reglement hengelcub varenvissers