Reglement inter-club

•Om het behalen van de titel van criteriumkampioen komen de volgende wedstrijden in aanmerkingen:

-regelmaat wedstrijden

-inter-clubwedstrijden

-marathons

-koningsvissen

•Punten worden toegekend voor de deelname en rangschikking als volgt:

-deelname punten: 20 punten voor deelname aan een wedstrijd.

-rangschikking: punten worden toegekend aan de eerste 15 gerangschikte.

-de 1é plaats krijgt 15 punten, de 2é 14 punten, .......tot de 15é 1 punt.

•Bij gelijk gewicht worden aan beide personen evenveel punten toegekend.

•Om recht te hebben op een prijs moet men deelgenomen hebben aan minimum 20 wedstrijden (2017), waarvan 5 op verplaatsing (andere dan onze vijver).

•De prijsuitreiking gebeurt tijdens het ledenfeest.

•Gevallen in reglement niet voorzien zullen onherroepelijk door het bestuur beslecht worden.

•Om deel te nemen aan het ledenfeest moet men minstens 10 wedstrijden gevist hebben. De wedstrijden die hiervoor in aanmerking komen zijn: clubwedstrijden, criteriumwedstrijden, herfst- en wintercriterium.Reglement inter-club