Wedstrijdreglement varenvissers

•Hengellengte maximum 10 meter totaal met lijn maximum 16 meter (dwz wanneer de hengel 10 meter is mag men 6 meter lijn hebben, wanneer de hengel 9 meter is mag de lijn 7 meter zijn)

•Vissen met gevlochten draad verboden.

•Verboden voorbij het midden van de vijver te vissen.

•Bovenop vissen toegelaten, kletsen, petsen of met de top in het water tikken is verboden. Er mag niet drijvend gevist worden. Er moet minimaal 1 loodje van 16 aan de lijn zijn en er mag geen vet aan de draad zijn om de lijn te laten drijven.

•Er mag links en rechts tegen de kant gevist worden. Vanaf 20 deelnemers mag er enkel naar rechts tegen de kant gevist worden en niet over de helft, vissers die langs de linkerzijde een hoek hebben mogen in deze hoek vissen.

•Bij wedstrijden is het vissen en voederen tegelijkertijd. Er mag pas gevoederd worden vanaf startsignaal.

•Voederen enkel toegelaten met mais ,maden en korrel van de club.

•2 liter maden(met eventueel kleine hoeveelheid poeder),8 potjes mais en onbeperkt korrel van de club per wedstrijd per persoon toegelaten.

•Aan de haak mais, levend aas en korrel van de club (geen andere korrels of pellets, enkel karperkorrel 130)

•Er mag niet gecupt worden.

•Bij het vroegtijdig beëindigen van de wedstrijd wordt de rest van aas of lokaas niet in de vijver geworpen. Enkel na affluiten van wedstrijd.

•Er kan bij elke wedstrijd controle gedaan worden door een bevoegd persoon.

•Personen in overtreding bij de controle voor of tijdens de wedstrijd krijgen een waarschuwing bij het niet naleven van deze waarschuwing worden deze  onmiddellijk uitgesloten voor de wedstrijd.

•Ijzeren of harde reukloze leefnetten zijn verboden. Leefnetten minimum 2,5 meter lang.

•Maximum 20 kg per leefnet. Indien meer dan 20 kg wordt er 20 kg op de wedstrijdfiche genoteerd.       

•Brasem onthaken in emmer met water verplicht.

•Brasem en karper mag in hetzelfde net. Snoek en snoekbaars dienen onmiddellijk teruggezet te worden. Hiervoor krijg je 1 kg.

•De visser is verantwoordelijk voor het uit de vijver heffen van zijn leefnet bij de weging.

•Gepikkelde vis telt, vis gevangen aan een andere lijn niet.

•Vis gehaakt voor of tijdens het eindsignaal mag nog gevangen worden.

•Vissen met rek is toegelaten. Probeer rekening te houden met elkaar.

•Bij gelijk gewicht wint die met het laagste plaatsnummer.

•Dames, junioren en veteranen mogen geholpen worden. Junior tot 16 jaar, veteraan vanaf 55 jaar.

•Tijdens de pauze moet men de vijverboorden verlaten hebben 15 minuten na de eerste reeks. De vijverboorden terug betreden mag vanaf 15 minuten voor de aanvang van de tweede reeks.

•Als men op een hoekplaats zit mag men zich verder in de hoek plaatsen dan het plaatsnummer aangeeft. De ingenomen plaats dient de ganse wedstrijd behouden te blijven.

•Gevallen niet voorzien in het reglement zullen zo vlug mogelijk door het bestuur behandeld en geregeld worden. Zo ook met klachten.

•Behandel de vis met zachtheid en respect wil zeggen:

-Leefnetten zo laag mogelijk tegen het water

-Vis niet op zijn staart in het leefnet laten vallen

-Voorzichtig onthaken, haak te diep is lijn afknippen

-Vis niet in de kieuwen vastnemen

-Vis vastnemen met natte handen
Wedstrijdreglement varenvissers